HelStyret 2018

Leder                                                           Nestleder/Styremedlem

Einar Linnestad                                               Anstein Lædre
Husafjellskaret 8                                             Hellevn 38
4033 Ålgård                                                       4052 Røyneberg
Tlf: 51 61 83 75 / Mobil: 943 77 028               Mobil: 908 76 705

Styremedlem                                               Styremedlem/Kasserer

Kjersti Skjæveland                                          Målfrid Ellingsen
Husafjellskaret 8                                              Postvn 127 
4330 Ålgård                                                       4307 Sandnes   
Mobil: 452 05 808                                              Tlf: 51 66 71 61 / Mobil: 905 28 326 

Styremedlem                                               Styremedlem 

Lise Marthe Wilson Rage                                Irmelin Thoresen
Buggelandsbakken 94                                     Tytebærholen 24
4324 Sandnes                                                     4345 Bryne 
Mobil: 932 33 904                                               Mobil: 477 06 310  

Varamedlem

Helge Erga

Marthe Ellisif Larsen

 

Sporkomite

Helge Erga

Livar Lura

 

Utstillingskomite

Lise Marthe Wilson Rage

Irmelin Thoresen

 

Valgkomite

Stine Rasmussen

Malin Hansen Berntsen