Bli Medlem

For å bli medlem i Rogaland Dachshundeklubb sender du/dere mail til vår adresse med følgende informasjon:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefon nummer
  • E-Mail
 
Når man blir medlem i Rogaland Dachshundeklubb vil man automatisk bli medlem i Norsk Kennel Klubb ( NKK ). 
Du vil nå motta fire årlige utgaver av bladet Dachshunden fra NDF ( Norges Dachshundeklubbers Forbund) 
samt ti årlige utgaver av medlemsbladet Hundesport fra NKK.
 
Medlemskapet koste kr 430 pr år.