Ferskspor

Fersksporprøve

Det gjennomføres bevegelige blod-og fersksporprøver / godkjenningsprøver  hele året Januar - Desember. Fyll ut påmeldingsskjema og ta kontakt via klubbmailen for å sette opp en prøve. Prøven koster kr 300 som settes over til klubbens konto: 1503.34.80099. Kontanter tas med som direkte betaling til dommer etter avholdt prøve.